Sayı : 2017/ 554 10.11.2017
Konu : 2018 Yılı defter tasdikleri ile giderlere katılım tutarları hk.
SAYIN ÜYEMİZ;
Oda Danışma Meclisimizin 11.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2018 yılında kullanılacak ticari defterler,noter masrafları, 2018 yılına ait kırtasiye ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır.
Danışma Meclisinin almış olduğu tavsiye kararına uyulmasını rica ederiz.
2018 YILI, MÜKELLEF İÇİN DEFTER TASDİKLERİ İLE GİDERLERE KATILIM TUTARLARI
1. İŞLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEK DEFTERİ (İŞÇİSİZ) : 560,00 TL.
İşletme defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12
aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.
2. İŞLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEK DEFTERİ (İŞÇİLİ) : 660,00 TL.
İşletme defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12
aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık hizmet prim hizmet cetveli,
aylık iş gücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası,
çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4
kâğıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.
3. BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİSİZ) : 1.070,00 TL.
Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve
diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları, internet kullanım
masrafları vs.
4. BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİLİ) : 1.180,00 TL.
Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve
diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık hizmet
prim hizmet cetveli, aylık iş gücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük
dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk,
makbuzlara ait fotokopi ve A4 kâğıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.
5. BİLANÇO USULÜ DEFTER (SERMAYE ŞİRKETLERİ) (İŞÇİSİZ) :1.460,00 TL.
Yevmiye, defteri kebir, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere
defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık
evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs.
6. BİLANÇO USULÜ DEFTER (SERMAYE ŞİRKETLERİ) (İŞÇİLİ) :1.730,00 TL.
Yevmiye, defteri kebir, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere
defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık
evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık hizmet prim hizmet cetveli, aylık
iş gücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası,
çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4
kâğıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.
7. Tasfiye sürecindeki ve Gayri faal şirketler : 660,00 TL.
NOT: Her şube işyeri için % 20 zamlı tarife uygulanır.