Sayı : 2017 25 / 10 / 2017
Konu : 2018 Yılı Defter Tasdik Ücretleri hk.
Sayın ; Üyemiz
Oda Yönetim Kurulumuzun 24/10/2017 tarih ve 1295 sayılı kararı gereği; müşterilerinizin 2018 Yılında
kullanacakları defterler ile ilgili; tasdik, kırtasiye, evrak dökümü, beyan ve hizmet bedelleri olarak tavsiye
niteliğinde TABAN ücretler belirlenmiş olup, aşağıda bilginize sunulmuştur.
Taban ücret fiyatlarının tespitinde bir mükellef için yıl içerisinde yaptığımız tüm masraflar dâhil edilmiştir.
Bilgilerinize rica ederiz.
Türkay YÜCEL Ali Can DOĞAN
ODA SEKRETERİ BAŞKAN
A – İŞLETME DEFTERİ TASDİKİ …………………………: 350,00
SGK’LI…………….………………………………………………: 475,00
B – SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ…………….: 350,00
SGK’LI…………….………………………………………………: 475,00
C – l. SINIF DEFTERLERİN TASDİKİ………(e-defter dahil)..: 750,00
SGK’LI (1-9 İŞÇİ ARASI)………………………………………: 850,00
10-49 İŞÇİ ARASI 950,00
50 VE ÜZERİ İŞÇİLİ 1.000,00
C- ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLERİN DEFTERLERİNİN TASDİKİ..: 1.000,00
SİGORTALI İŞÇİ DOSYALI ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLERİN
DEFTERİNİN TASDİKİ………..………….……………(e-defter dahil)..:
10-49 İŞÇİ ARASI 1.250,00
50 VE ÜZERİ İŞÇİLİ 1.500,00
NOTLAR:
Bu ücretler 100 sayfaya kadar olan defterler için belirlenmiş tavsiye niteliğinde taban
ücretlerdir. Her 100 sayfa için % 10 artırılır.
Kapanış Tasdik bedelleri dahil edilmemiştir.
Kapanış tasdik bedelleri Haziran 2018 tarihinde alınıp, kapanış tasdikleri yapılacaktır.
yapılacaktır