Hayır edemez, mevzuat gereği mükellef bu iki hakkın ancak birinden yararlanabilir.