Veraset  yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi  beyannamesi;
-Ölüm  Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin  Türkiye’de bulunmaları halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları  halinde altı ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana  gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin  bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı  bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,
-Gaiplik  halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen bir ay  içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal  vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi  izleyen bir ay içinde verilir.
-Gerçek  veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda  tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı  günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.