Kural olarak her idari işlem için ayrı ayrı dava açılır.
Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir.
 
Ayrıca, birden fazla şahsın ortak dilekçe ile dava açabilmesi de mümkündür.
Bunun için davacıların hak ve menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay ve hukuki sebeplerin aynı olması gerekir.