Dilekçeler ve bunlara ekli belgelerin örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olacaktır.
 
Dilekçeye eklenecek belgelerin tasdikli olması şart değildir.
Mahkeme gerek gördüğünde tasdikli örneği veya belgenin aslını ayrıca ister.