Kesinleşen ve  ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden  bu konuda  mükellefin banka hesaplarına elektronik  haciz uygulanamaz.

  1. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu  borcuna karşılık  7 gün içinde ödeme yapabilir.
  2. Hata Veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir.
  3. Bu Durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e haczi kaldırabilir
  4. Taksitlendirme yaptırabilir yalnız taksitlendirmede gayrimenkul ve araçlarınızda ki hacizler kalkmaz ancak banka hesabındakiler kalkar.
  5. Ödeme emrinin tebliği üzerine  amme borçlusu bu  ödeme emrine karşı  vergi  davası açabilir.

MÜKELLEF HATTI: 0850 304 94 41