Uyuşmazlık konusu miktarın dilekçede gösterilmemiş olması halinde, ilk inceleme üzerine dilekçenin reddine karar verilir.
Dilekçe red kararı, davanın reddedilmesi anlamına gelmemektedir.
Otuz (30) gün içinde dilekçenin usulüne uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir.