ANAYASA MAHKEMESİ: VERGİLENDİRME İŞLEMİNİN MAHİYETİNE İLİŞKİN OLARAK DANIŞTAY DAİRELERİ ARASINDA FARKLI İÇTİHADIN BULUNMASI, UZUN SÜREDİR YÜRÜRLÜKTE OLAN YASA HÜKMÜNÜN YORUMUNDA YEKNESAKLIĞIN SAĞLANMAMASI VERGİLENDİRME SURETİYLE MÜLKİYET HAKKINA YAPILAN MÜDAHALENİN BELİRLİ VE ÖNGÖRÜLEBİLİR DAYANAĞININ OLMADIĞINI ORTAYA KOYAR.
Yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye’de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden uluslararası ikili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan “Bireysel Başvuru” üzerine;
Anayasa Mahkemesi’nce,
“Yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar üzerinden 193 sayılı Kanun’un geçici 61. maddesi uyarınca uygulanan %19,8 oranındaki stopajın mahiyetine ilişkin farklı içtihatların bulunması ve Kanun’un yürürlüğe girmesinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen ilgili hükmün yorumunda yeknesaklığın sağlanamaması nedeniyle hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri zedelenmiştir. Bu durumda vergilendirme suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin belirlilik ve öngörülebilirlik kriterlerini taşıyan bir kanuna dayanmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.”

Gerekçesiyle,
Başvurucunun Anayasa’nın 35. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.
(Anayasa Mahkemesi FORD MOTOR COMPANY BAŞVURUSU 26/10/2017 Başvuru Numarası : 2014/ 13518 Karar Tarihi : 26/10/2017)