AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 
İşlem türü
 
Vatandaşın Hakları
 
Hakkın Dayanağı
 
Müracaat Süresi
 
Müracaat Mercii
 
 
Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı
Sınav sonuçlarına itiraz hakkı Avrupa Birliği Uzman
Yardımcılığına Giriş Sınavı duyurusu
Duyuruda belirtilen süre içerisinde Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı /Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi