BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii
 
 
İlama Bağlı Borç Ödemesi
İcra Takibi Yapma Hakkı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 32, 39 İlama bağlı para alacaklarının zamanaşımına uğrayacağı 10 yıl
içinde
 
İcra Dairelerine
 
 
Dilekçe Hakkı
 
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/Defterda rlık/Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye
Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi
 
Kamu Kurumlarından Sözlü Sınavla Hazine Avukatı Alımı
 
 
Dilekçe Hakkı
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
 
Her zaman
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye
Büyük Millet Meclisi
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye
Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi