Türk Vergi Sistemi (ve genelde dünyadaki diğer sistemler) beyana tabidir. Kişiler veya işletmeler belirli dönemlerde ne kadar kazanç elde ettiğini ve bu kazançlar üzerinden ne kadar vergi vermesi gerektiğini kendileri söyler. Türkiye’de gelirini beyan etmeyen ve bu sayede vergisini ödemeyen ya da az ödeyen belli bir kitle var. Devlet kayıt dışı ekonominin önüne geçebilmek için zaman zaman vergi incelemeleri ve çapraz kontroller yapar.
Verginin beyan edilmesi beyanname yolu ile olur, KDV beyannamesi, Muhtasar beyannamesi gibi. Beyanname özel bir şekli olan, vergiye tabi gelirin gösterildiği ve verginin hesaplandığı bir formdur.

Eskiden kağıt ortamında doldurulup vergi dairesine verilirken artık elektronik ortamda doldurulup elektronik ortamda veriliyor.