Beyannameleri, muhasebe kayıtlarına uygun olarak mali müşaviriniz düzenler ve vergi dairesine iletir. Ama unutmayın ki beyan edilen vergi sizin verginiz ve eksik ya da yanlış beyan edilmesinden siz de sorumlusunuz.