BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

 
İşlem türü
 
Vatandaşın Hakları
 
Hakkın Dayanağı
 
Müracaat Süresi
 
Müracaat Mercii
 
 
 
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
İtiraz Hakkı ÖSYM ile Yapılan Protokol 10 gün içinde ÖSYM Başkanlığı
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye
Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  
60 gün içinde
 
İdare Mahkemesi
 
 
 
 
 
İç Denetçi Adayı Sertifika Eğitimi
 
İtiraz Hakkı
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliği Madde 6
 
Her zaman
 
İç Denetim Koordinasyon Kurulu
 
 
Dilekçe Hakkı
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
 
Her zaman
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye
Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  
60 gün içinde
 
İdare Mahkemesi
 
 
 
 
İç Denetçi Sertifika Sınavı
 
İtiraz Hakkı
İç Denetçi Adayları Belirleme,
Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği Madde 19
 
5 iş günü içinde
 
İç Denetim Koordinasyon Kurulu
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye
Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye
Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  
60 gün içinde
 
İdare Mahkemesi
 
 
 
 
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Sınavı
 
 
İtiraz Hakkı
 
Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği Madde 11
 
 
5 iş günü içinde
Yazılı Sınav için ÖSYM Başkanlığı, Sözlü Sınav için Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye
Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
Mali Hizmet Uzman Yardımcılığı Eğitimi ve Yeterlik Sınavı
Müracaat ve Şikayet
Hakkı
657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu Madde 21
Her zaman Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi