DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

 
İşlem türü
 
Vatandaşın Hakları
 
Hakkın Dayanağı
 
Müracaat Süresi
 
Müracaat Mercii
 
 
 
 
 
 
 
Ödeme İşlemleri
 
 
Bilgi ve Ödeme Yapılması Talebi
-Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği
-Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği
 
 
Kesin tesellümü müteakip 10 gün içinde
 
 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 Her zaman Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü /Maliye Bakanlığı
 
İdari Dava Açma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7
 
60 gün içinde
 
İdare Mahkemesi
 
Satış İşlemleri
 
Şikâyet Talebiyle Başvuru Hakkı
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 13  
Garanti süresi içinde
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İlgili Bölge ve İrtibat Bürosu Müdürlükleri
 
 
 
 
 
 
KPSS İle Personel Alımı
 
 
İtiraz Hakkı
 
 
ÖSYM ile Yapılan Protokol
Devlet Personel Başkanlığının ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün belirleyeceği
süreler içerisinde
 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü /Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü /Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi