Şahıslardan alınan vergi, gelir vergisi olarak adlandırılır. İşletmelerden alınan vergi, kurumlar vergisidir. Şahıslar gelirlerini yılda bir defa Mart ayında, hazırlayacakları beyanname ile devlete bildirir.
Ticari bir alışverişte taraflardan biri Serbest Meslek Makbuzu veya Gider Pusulası ile çalışabilir. Bu durumda devlet kazançtan vergi almak için yıl sonunu beklemez. Devlet ödemeyi yapan firmayı muhatap alır ve ödeme yaparken kesinti yapmasını ister.
Şirketin kesinti yaparak eksik ödeme yapmasına stopaj denir. Şirket kesinti yaptığı bu tutarları, dönem sonunda muhtasar beyanname ile devlete öder. Stopajları; maaş ödemelerinde, kira ödemelerinde, serbest meslek makbuzu ya da gider pusulası ile yapılan ödemlerde rastlayabiliriz.
Örneğin; bir kişinin maaşı 100 TL (brüt) ve ay sonunda şirket bu maaşı kişiye ödeyecek olsun. Burada gelir ücret geliri olup devlet bu gelirden vergi ister. Vergi tutarı 20 TL olsun. Şirket maaş ödemesini 100 TL olarak yapmayacak ve 80 TL’yi kişiye, 20 TL’yi de kişi adına devlete ödeyecek.