İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 
İşlem türü
 
Vatandaşın Hakları
 
Hakkın Dayanağı
 
Müracaat Süresi
 
Müracaat Mercii
 
 
 
İzin İşlemleri
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Üst Makamlara
Başvurma Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 11
İdari dava açma süresi olan 60
gün içinde
İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni İşlemleri
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı /Maliye
Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
İstihdam Edilen İşçi Tarafından İdare Adına Yapılan İşlemler İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tehlikeye Girmesi Durumunda İşverene
Başvuru Hakkı
 
4857 sayılı Kanun
Madde 83
 
Belli bir süre bulunmamaktadır.
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 
 
 
Hafta Tatili ve Mazeret İzni
 
Dilekçe hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı /Maliye
Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı /Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
Kontrol Teşkilatı
İşlemleri
Yüklenicinin Müracaat ve Şikayet
Hakkı
Hizmet İşleri Genel
Şartnamesi Madde 59
 
10 gün
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Yüklenici Marifeti ile Yapılan İşlerde İşçilerin Maaş Ve Sosyal Haklarının Yüklenici Tarafından
Ödenmesi.
İşçilerin, Yüklenici Tarafından Ödenmeyen, Ücretlerinin İdare Tarafından Kendilerine Ödenmesi İçin Müracaat Etme
Hakları
 
 
 
Hizmet İşleri Genel
Şartnamesi Madde 38
 
 
Belli bir süre bulunmamaktadır.
 
 
 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kontrol Teşkilatı
Tütün ve Tütün Mamulleri Tüketilmesi Halinde İdari
Para Cezası
Başvuru Hakkı 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu Madde 27
Başvuru; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi
 
İtiraz Hakkı
5326 sayılı Kabahatler
Kanunu Madde 29
İtiraz; tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde  
Ağır Ceza Mahkemesi