Incoming turlarda, yurt içi seyahat acentesi tarafından Türkiye’de sunulan hizmetlerin karşılığı olarak (konaklama, yeme-içme, rehberlik, transfer, ulaşım vb.) yabancı seyahat acentesinden alınan para KDV’ye tabi olacak, sadece yurt içi seyahat acentesinin kendisinde kalan para (kâr, komisyon vb.) KDV’den istisna edilecektir.

Eğer hizmet aracısız olarak turistlere veriliyor ise tüm hizmetlerde olduğu gibi acentenin kendisine kalan para da KDV’ye tabi olacaktır. KDV oranının hizmet oranı ile aynı olması beklenmelidir.