KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

İşlem türü

Vatandaşın Hakları

Hakkın Dayanağı

Müracaat Süresi

Müracaat Mercii

 

4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun

56. Maddesi Uyarınca İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine Verilecek Kararlar (Kurum)

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Kamu İhale Kurumu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı

İdari dava açma hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içinde

Ankara İdare Mahkemeleri

Hesap ve maddi hatalar ile gerekçe ve sonuç arasındaki çelişkiler için Kurula itiraz hakkı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 56,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

 

 

Süre bulunmamaktadır

 

 

Kamu İhale Kurulu

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) İşlemleri

EKAP üzerinden yapılan işlemlere itiraz/düzeltme talebi

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

Her zaman

Kamu İhale Kurumu

Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi

 

 

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) İşlemleri

İstekli ve idarelerce sisteme kayıtlı olmak şartıyla ihale sürecine ilişkin elektronik ortamda yapabilecekleri işlemlere ilişkin itiraz hakkı

 

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Madde 3

 

 

 

Her zaman

 

 

Kamu İhale Kurumu

Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi

 
 
Kamu İhale Uzman Yardımcılığı ve Diğer Personel Giriş Sınavı
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3
 
Her zaman
 
Kamu İhale Kurumu
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Kamu İhale Kurumu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  
60 gün içinde
 
İdare Mahkemesi