3.14. KEFALET SANDIĞI BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

İşlem türü

 

Vatandaşın Hakları

 

Hakkın Dayanağı

 

Müracaat Süresi

 

Müracaat Mercii

 

 

Ödeme İşlemleri

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

 

Kefalet Sandığı Başkanlığı/ Maliye Bakanlığı

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

 

Kefalet Sandığı Başkanlığı/Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

 

60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi

 

İdari Para Cezası

İşlemleri

 

İdari Dava Açma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

 

Yönetim Kurulu Kararının kişiye tebliği tarihinden itibaren 60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi