MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 
İşlem türü
 
Vatandaşın Hakları
 
Hakkın Dayanağı
 
Müracaat Süresi
 
Müracaat Mercii
 
 
İdari Para Cezası Verilmesi
 
Başvuru Hakkı
 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 27
 
Başvuru; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde
 
Sulh Ceza Mahkemesi
 
İtiraz Hakkı
 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 29
 
İtiraz; tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde
 
Ağır Ceza Mahkemesi