MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

İşlem Türü

Vatandaşın Hakları

Hakkın Dayanağı

Müracaat Süresi

Müracaat Mercii

A-İKRAMİYE ÖDEME İŞLEMLERİ

 

Önceden Yapılan İkramiye Ödemeleri İle İlgili Bilgi Ve Belge Verilmesi

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük

Millet Meclisi

İdari Dava Açma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

 

60 gün içinde.

 

İdare Mahkemesi

Kayıp ve Çalınan Biletler, İkramiyeli Yırtık Piyango ve Hemen Kazan Biletleri, Sayısal Oyunlara Ait Biletler, Mükerrer İkramiyeli İsabetli Biletler, Zamanaşımına Uğramış Ve Tahrifli Biletlerin İkramiye Ödeme ve Ödeme Taleplerinin Reddi

Talihlinin İkramiyeyi Süresi İçinde Talep ve Dilekçe Hakkı

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

 

Her zaman

Milli Piyango İdaresi Satış Merkezleri/Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı/Türkiye

Büyük Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içinde.

İdare Mahkemesi

 

Suç duyurusunda bulunma hakkı

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66

Sekiz yıl içinde (Kamu görevlileri için görevi ihmal-çalıntı biletlerle ilgili hırsızlık

suçundan)

 

 

Cumhuriyet Başsavcılıkları

 
Talihlilerin İsimlerinin Açıklanmaması Hakkının İhlali
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Milli Piyango İdaresi Genel
Müdürlüğü /Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde. İdare Mahkemesi
Suç duyurusunda bulunma hakkı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66  
8 yıl içinde
 
Cumhuriyet Başsavcılıkları
B-SAYISAL OYUNLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Şehit Yakınları, Gaziler ile İşgücü Kaybı Olan Vatandaşlara Bayilik Verme İşlemleri, Bayilik Devir İşlemleri, Bayilik İşyeri Nakil İşlemleri İle Tüm Bayiliklerde Hasılat Yatırmama Nedeni ile Bayilik
İptali
 
 
Dilekçe Hakkı
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
 
Her zaman
Milli Piyango İdaresi Satış Merkezleri/ Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı/Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü /Maliye
Bakanlığı
 
İdari Dava Açma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7
 
Tebliğ tarihinden İtibaren 60 gün içinde.
 
 
İdare Mahkemesi
D-KARŞILIĞI NAKİT OLMAYAN PİYANGO VE ÇEKİLİŞ İŞLEMLERİ
Karşılığı Nakit Olmayan Piyango ve Çekiliş Düzenleme, Sanal Ortam Üzerinden Piyango Düzenlenmesi, Mücbir Sebeplerde Kampanya Süresi veya Çekiliş Tarihinin
Ertelenmesi
 
 
Dilekçe Hakkı
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
 
Her zaman
Milli Piyango İdaresi Satış Merkezleri/ Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı/Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü /Maliye
Bakanlığı
 
İdari Dava Açma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7
 
60 gün içinde.
 
İdare Mahkemesi
 
 
 
 
Teminatın İadesi
 
 
Dilekçe Hakkı
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
 
Her zaman
Milli Piyango İdaresi Satış Merkezleri/ Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı/Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü /Maliye
Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde. İdare Mahkemesi
Karşılığı Nakit Olmayan
Piyangolar ve Çekilişler
 
İtiraz veya Şikâyet Hakkı.
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve çekilişler
Hakkında Yönetmelik Madde 30
İkramiyelerin son teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı