Yurt dışına paket turu düzenleyen acentenin müşterileri için yurt dışında satın aldığı konaklama, yemeiçme, rehberlik vs. gibi hizmetler kendilerine yurt dışında verildiğinden; yani gerek acente ve gerekse tura katılanlar bu hizmetlerden yurt dışında yararlandıklarından, KDV’ye tabi olmamaktadır. Öte yandan tura katılanlardan alınan toplam bedelden, yurt dışında yararlanılan hizmet bedelleri (konaklama, yeme içme ve uluslararası taşımacılık kapsamındaki ulaşım) düşüldükten sonra kalan tutar (kâr, komisyon vb.) KDV’ye tabi olmaktadır.
Bu noktada katılımcılar için alınan hizmetlere ilişkin fatura vb. belgelerin mutlaka temin edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde katılımcılardan alınan bedelin tamamının hem KDV’ye hem de gelir/kurumlar vergisine tabi olduğu iddia edilebilecektir.

Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde, bu bedel 3065 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.