ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

İşlem Türü

Vatandaşın Hakları

 

Hakkın Dayanağı

 

Müracaat Süresi

 

Müracaat Mercii

 

 

 

Özelleştirme

İşlemleri

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük

Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içinde

Danıştay 13. Dairesi

İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler

Adli yargıda dava açma hakkı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147

5/10 yıl içinde

Sulh Hukuk/Asliye Hukuk Mahkemeleri

 

 

 

İlama Bağlı Borç Ödenmesi

İcra Takibi Yapma Hakkı

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 32, 39

İlama bağlı para alacaklarının zamanaşımına

uğrayacağı 10 yıl içinde

 

İcra Daireleri

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

Her zaman

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı