STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

İşlem türü

 

Vatandaşın Hakları

 

Hakkın Dayanağı

 

Müracaat Süresi

 

Müracaat Mercii

 

 

 

Kamu Zararlarının Tahsiline

 

Tebliğ tarihinden itibaren

 

Strateji Geliştirme

 

İtiraz Hakkı

İlişkin Usul ve Esaslar

7 gün içinde

Başkanlığı

Kamu

 

Hakkında Yönetmeliği

 

 

Zararlarının

 

Madde 10

 

 

Ödenmesinin

 

 

 

 

Talep Edilmesi

 

 

Taksit Talebi

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Madde 16

 

Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde

Strateji Geliştirme Başkanlığı