Devlet gelir olarak düşündüğü her türlü kazançtan çeşitli adlar altında vergi alıyor. Vergi toplamanın amaçlarında biri de gelir dağılımını kontrol etmek. Devlet, bazı gelir türleri ya da mükellefler için vergiyi daha az alabilir ya da hiç almayabilir.

  • Teşvik: Devlet politikaları gereği, bazı alanları, faaliyetleri, bölgeyi geliştirmek için vergi oranlarında indirime giderek ya da hiç vergi almayarak cazip hale getirmektir.
  • İstisna: Bazı gelirleri, vergi hesaplamasında kapsam dışına çıkarmaktır
  • Muafiyet: mükellefi, vergi hesaplamasında kapsam dışına çıkarmaktır