Ülkemizde zaman zaman vergi affı olarak anılan düzenlemeler olabiliyor. Bu düzenlemelere istinaden devlet bir takım vergi alacaklarından ya da bu vergi alacaklarına isabet eden ceza ya da faizlerden vazgeçebiliyor.
Bu düzenlemeler neden çıkıyor?
Görünürdeki ana sebep, devlet alacaklarını tahsil edememesi; ya mükellefin ödeme güçlüğü var, ödeyemiyor ya da bazı küçük tutarlar için takip masrafı vergi alacağında daha fazla oluyor.

Bu tip düzenlemelerin tahsilattan ziyade politik sebepleri daha fazla olabiliyor; oy potansiyeli, kayıtdışının azaltılması vs.