VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 
İşlem türü
 
Vatandaşın Hakları
 
Hakkın Dayanağı
 
Müracaat Süresi
 
Müracaat Mercii
 
Vergi İncelemesine Tabi Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin Usulüne Uygun Alınmaması
 
 
 
Dilekçe ve şikayet hakkı
1-  213 sayılı Vergi Usul
Kanunu Madde 140,
2-  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12
3-  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3
 
 
 
 
Her zaman
 
 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Suç duyurusunda bulunma hakkı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66, 257/2  
8 yıl içinde
Cumhuriyet Başsavcılıkları
 
Vergi İncelemesine Tabi Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin Usulüne Uygun İade Edilmemesi
 
 
 
Dilekçe ve şikayet hakkı
1-  213 sayılı Vergi Usul
Kanunu Madde 140,
2-  Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12
3-  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3
 
 
 
 
Her zaman
 
 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Suç duyurusunda bulunma hakkı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66, 257/2  
8 yıl içinde
Cumhuriyet Başsavcılıkları
 
 
Vergi
İncelemesi
 
 
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek Madde 11
 
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
İnceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar,
 
Mükellef bilgisi dışında yapılan incelemelerde davet yazısının
tebliğinden itibaren 15 gün içinde
 
İnceleme elemanı (vergi müfettişi) veya inceleme elemanının bağlı olduğu grup başkanlığı
 
 
Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye
Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi