Devletin şahıslara yada işletmelere mecazi anlamda ortaktır. Bu sebeple devlet zaman zaman vergi mükelleflerini denetler. Bu denetimler için özel ekipleri vardır. Denetlenecek mükellefleri seçimi için birçok yöntem olabilir;

  • Rutin denetimler: Rastgele firmalar seçilebilir. Günümüzde artık bu daha bilimsel yapılmakta. Devletin elinde e-beyanname, e-fatura, e-defter uygulamaları sebebi ile muazzam veri var ve bu verileri işleyerek denetlenecek firmaları seçebilir.

 

  • Sektörel denetimler: Her sene farklı sektörlerdeki firmaları toplu inceleyebilir.

 

  • Çapraz kontroller: E-beyannameler ile firmaları beyannamelerini çapraz olarak karşılaştırabilir ve fark olan durumlarda mükelleflerden bilgi isteyebilir ya da direk denetime gidebilir.

  • İhbar: Eski bir eski çalışan, rakip firma gibi birileri firma veya mükellef hakkında devlete ihbarda bulunabilir. Devlet eğer bu ihbarı ciddiye alır ise incelemeye gidebilir Olası bir denetimde, denetim başlamadan, ya da denetim sonunda mükellef uzlaşma talep edebilir. Uzlaşma ile belli bir tutarda ödeme belirlenir ve bu tutar ödenir. Karşılığında uzun zaman alacak maliyetli dava süreçlerinin önüne geçilmiş olur.