Kazancın çeşidine göre vergi oranları, verginin hesaplanması, beyanname süresi değişiklik gösterir. Örneğin; KDV (katma değer vergisi), işlem üzerinden hesaplanır, her faturada vardır, ve genel oranı %18’dir. Beyannamesi aylık olarak verilir ve bu beyanname ay içinde müşteriden tahsil edilen vergilerden tedarikçilere ödenen vergiler düşülür ve kalan tutar devlete ödenir. Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracınız varsa devletin yayınladığı listelere istinaden hesaplanır ve ödenir. Sıklıkla karşılaşılan vergi türleri:

  • KDV
  • Muhtasar
  • Kurumlar Vergisi
  • Gelir Vergisi
  • Geçici Vergi
  • Damga Vergisi