Birinci sınıf tüccarlar,ikinci sınıf tüccarlar,serbest meslek erbabı,defter tutan çiftçiler,kazancı basit usulde tespit edilenler, Vergiden muaf olan esnafın (işyeri açmaksızın iş yapan hallaç, kalaycı, musluk tamircisi, kundura boyacısı, nalbant vs. gibi)  kendi aralarındaki ticari işlemler ile
Yukarıda sayılanların nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları (istisnai durumlar ve kurumlar hariç) 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmek zorundalar.
Tahsilat ve ödemelerini banka veya benzer kuruluşlardan tevsik etme zorunda bulunanlar sadece defter tutma zorunda bulunanlar olarak sınırlanmamış. Kazancı basit usulde tespit edilenler ile vergiden muaf bulunanların kendi aralarındaki ticari işlemlerde  bu kapsama alınmış.
Amaç tabi ki kayıt dışılığı önlemek.
7.000 TL üzerindeki tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri kurumlardan tevsik etme yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri ağır yaptırımlar bekliyor. Sözkonusu ceza işleme konu yani banka ve benzeri kurumlardan tevsik etme zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödeme tutarının % 5.
İlk etapta düşük bir ceza gibi görünse de yıl içerinde hem tahsilatlarda hem de ödemelerde banka veya benzeri kurulardan tevsik edilme şartına uyulmaması ağır sonuçlar doğurabilir. İşletmelerin tahsilat ve ödemeleri sadece emtia ve hizmet alım satımları ile sınırlı değil. Her türlü parasal işlemin tamamı düşünülürse işletme hasılatlarını veya alımlarını aşan boyutlarda parasal işlemler gerçekleşmekte. Bu durumda her biri için;

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 TL,
İkinci sınıf tüccarlar,defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800 TL,
Vergiden muaf olan esnafın kendi aralarındaki ticari işlemler ile yukarıda sayılanların nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları işlemler hakkında ise 400 TL’den az olmamak üzere banka ve benzeri kurumlardan tevsik etme zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödeme tutarının % 5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.
Ancak bu şekilde 2018 yılında kesilecek cezanın toplamı 1.200.000 TL’yi geçemez.
 
Kaynak: YMM İsmail Kökbulut-www.MuhasebeTR.com