Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 17.11.2017
Sayı : 95419380-250.03[3130056728]-E.131480
 

KANUNİ TEMSİLCİNİN BANKA HESABINA UYGULANAN HACZİN KALDIRILMASI VE İADE TALEBİ

Ortak-kanuni temsilci sıfatıyla sorumlu olunan dönemlere ilişkin borçların tahsili amacıyla banka hesaplarına uygulanan haciz işleminin Vergi Mahkemesi kararına göre iptal edilmesi, ancak iade talebinin mahkeme kararında tahsil edilen paranın iadesine yönelik bir hüküm bulunmaması nedeniyle yerine getirilememesi hk.
Dilekçeniz ile dairemizde (…) vergi numarası ile işlem gören mükellefimiz (…) Ltd. Şti.’nin vadesi geçmiş vergi borcu nedeniyle ortak-kanuni temsilci sıfatıyla sorumlu olduğunuz dönemlere ilişkin borçların tahsili amacıyla banka hesaplarınıza uygulanan haciz işleminin İzmir 4. Vergi Mahkemesi Kararına göre iptal edilmesini ve haciz yoluyla tahsil edilen paranın tarafınıza iadesini talep etmiş bulunmaktasınız.

Vergi Mahkemesinin Kararına istinaden haciz işlemi iptal edilmiştir. Ancak söz konusu mahkeme kararında tahsil edilen paranın iadesine yönelik bir hüküm bulunmaması nedeniyle iade talebinizin yerine getirilemediği hususunu;
Bilgilerinize tebliğen rica ederim.