Hatalı Vergi Tarhiyatı ve Ceza Uygulaması verginin hatalı biçimde tarh edilmiş olması, idare ile mükellef arasında uyuşmazlık doğurabilen başlıca nedenlerden biridir. Vergiye ilişkin hesaplarda ya da vergilendirmede yapılan hatalar sonucu haksız yere fazla veya eksik vergi tarh edilmiş olması ve ceza kesilmiş olması farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Hatalı Vergi Tarhiyatı ve Ceza Uygulaması Bu hatalar yanlış bir hesaplamadan ya da vergilendirmeden doğmuş ola­bilir. Söz gelimi, verginin tarh edilmesi aşamasında yanlış oran veya tarife uygulanmış olabileceği gibi, yapılması gereken mahsuplar yapılmamış ya da aritmetik işlemlerde hata yapılmış olabilir. Bunların yanı sıra, matrahın yanlış belirlenmiş olması ya da aynı matrah üzerinden birden fazla vergi ve ceza alınmak istenilmesi, hesap hatalarına örnek gösterilebilir.
 
Ayrıca, açık olarak verginin konusuna girmeyen ya da vergiden istis­na bulunan gelir servet, değer, belge ve işlemler üzerinden vergi alınması veya istenmesi ya da yine açık bir biçimde vergiye tabi olmayan veya ver­giden muaf bulunan kimselerden, örneğin, isim benzerliği sonucu vergi istenmesi, vergilendirmede yapılan hatalara örnek gösterilebilir. Verginin asıl mükellefi yerine başka bir kişiden vergi istenmesi ya da vergilendirme veya muafiyet döneminin yanlış belirlenmesi sonucu, verginin eksik veya fazla istenilmiş olması vergilendirme işlemlerinde yapılan diğer hatalardır.