Uyuşmazlık , Günlük konuşma ve yazı dilinde, anlaşmazlığı ifade eden “uyuşmazlık” sözcüğü, yapım eki olan “mazlık”ın sıfat-fiil (ortaç) eki “maz” ile, isimden isim yapmak eki “Iık”ın, birleşmesinden oluşmuştur.
Hukuk dilinde kullanılan “uyuşmazlık” sözcüğünün günlük dilde kulla­nılandan farkı yoktur. Yani hukuk dilinde de, “uyuşmazlık”, anlaşmazlık anlamında kullanılmaktadır. Uyuşmazlık; kişiler merciler (yani adli, idari, askeri merciler) ve devletler arasında olabilir. Uyuşmazlık Genel tanımlama ile uyuşmazlık, karşılıklı iki tarafın, bir konu üzerinde değişik görüşlere sahip olmaları nedeniyle, düşülen anlaşmazlığı ifade etmektedir. Uyuşmazlıkta çekişme konusu olay, asıl hakkın korunması ya da bir görüşün gerçekleşmesine ilişkindir.