Vergi Kaçakçılığı Suçu Seçimlik Hareketli Bir Suçtur ,vergi kaçakçılığı suçu, V.U.K.’nun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerin her hangi biri ile işlenebileceğinden, seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketli suçlarda kanun koyucu o suçu işlemeye yönelik birden fazla fiili, hareket tarzım göstermiştir. Fail suç tipinde belirtilen hareketlerden herhangi birini yapmak suretiyle suçu işler.
Bu bağlamda, vergi kaçırmak amacında olan mükellef, sorumlu ya da bir başkasının vergi kaçakçılığına yönelik fiili, hesap ve muhasebe hilesi, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek yada yaptırımı daha ağır olan sahte belge düzenlemek şeklinde olabileceği gibi V.U.K.’nun 359 uncu maddesinde bahsedilen herhangi bir fiilde olabilir. Bütün bu hareketler kaçakçılık suçunu oluşturacaktır.
359 uncu maddenin seçimlik hareketli bir suç olduğu, her kaçakçılık fiilinden sonra “veya” kelimesinin kullanılmasından da anlaşılmaktadır. Eğer fail, vergi kaçırmak için bu maddede belirtilen hareketlerden birkaçını yaparsa, işlediği ayrı fillerden dolayı ayrı ayrı cezalandırılabilir. Vergi Kaçakçılığı Suçu Seçimlik Hareketli Bir Suçtur Örneğin sahte belge düzenlemek, defter ve belgeleri ibraz etmemek, sahte belge kullanmak fiillerini işlerse her bir eyleminden dolayı ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Bunun yanı sıra fail aynı takvim yılı içerisinde aynı fiili birden fazla işlerse bu durumda zincirleme suç hükümlerine göre cezalandırılır.