Mükelleflere Yeni Bir Af Mı Var ? , Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı başlıklı Yeni Torba Kanun Tasarısı 02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunuldu. Halen Kanun Tasarısının görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam etmektedir.
Oldukça kapsamlı düzenlemeler içeren yasa tasarısı ile getirilmek istenen ve vergi kanunlarını ilgilendiren düzenlemelerin kısa bir özetini aşağıda dikkatlerinize sunuyorum.
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
– Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden istisna edilmektedir.
– Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni ilaveler yapılmaktadır.
– İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.