İki Numaralı Vergi-Ceza İhbarnamesi , 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/5. maddesinde, “Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara göre tespit edilecek vergi, resim,harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Res’en, ikmalen ve idarece yapılan tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamelerine ya da ödeme emirlerine karşı açılan davanın/davaların Ret” ya da “Kısmen Ret” kararı ile sonuçlanması akabinde, 2577 sayılı Kanun’un 28/5. maddesi ile 213 sayılı Kanun’un 112. maddesi uyarınca ve İHB 2 kodu ile düzenlenen bu ihbarnamede, vergi mahkemesi kararı uyarınca hesaplanan vergi ve ceza tutarları ile birlikte genellikle mahkemece hükmedilen harç ve gecikme faizi de yer alır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.