Vergi-Ceza İhbarnamesi , uygulamada en çok karşılaşılan ve mahkemelerde en çok davaya konu edinilen işlem vergi/ceza ihbarnameleridir. Bu ihbarnameler, Mal Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Belediyelerce düzenlenir ve tarhedilen vergi, harç ve kesilen cezayı gösterir belgelerdir.
Söz konusu ihbarname, hem vergiyi/harcı hem de cezayı (genellikle verginin bir veya üç katı tutarında) kapsayabileceği gibi yalnızca cezadan (genellikle usulsüzlük ya da özel usulsüzlük cezası) ibarette olabilir.
İhbarnamenin esası ve muhteviyatı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 34. ve 35. maddelerinde düzenlenmiştir. 35. madde de yer verilen unsurların, davaya konu edeceğiniz ihbarnamede bulunup bulunmadığını, bu unsurlardan hangilerindeki eksikliklerin yada yanlışlıkların esasa etkili nitelikte olduğunu incelemek size düşmektedir. Vergi/Ceza İhbarnamesi Res’en, ikmalen ve idarece yapılan tarhiyatlara konu vergiler; KDV, Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergisi, Stopaj Vergisi, Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergisi, ÖTV, MTV, BSMV, Damga Vergisi, Emlak Vergisi (Belediyelerce) vb., harçlar; tapu, yargı, kaynak suları harcı vb., cezalar; usulsüzlük, özel usulsüzlük, vergi ziyaı cezası olabilir. Anılan vergi ve cezaların doğuşu, mükellefi, kapsamı ve daha bir çok özelliği aynı adı taşıyan kanunlarda ve
Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Vergi/Ceza İhbarnamesi , uygulamada en çok karşılaşılan ve mahkemelerde en çok davaya konu edinilen işlem vergi/ceza ihbarnameleridir. Bu ihbarnameler, Mal Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Belediyelerce düzenlenir ve tarhedilen vergi, harç ve kesilen cezayı gösterir belgelerdir.
Söz konusu ihbarname, hem vergiyi/harcı hem de cezayı (genellikle verginin bir veya üç katı tutarında) kapsayabileceği gibi yalnızca cezadan (genellikle usulsüzlük ya da özel usulsüzlük cezası) ibarette olabilir.
İhbarnamenin esası ve muhteviyatı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 34. ve 35. maddelerinde düzenlenmiştir. 35. madde de yer verilen unsurların, davaya konu edeceğiniz ihbarnamede bulunup bulunmadığını, bu unsurlardan hangilerindeki eksikliklerin yada yanlışlıkların esasa etkili nitelikte olduğunu incelemek size düşmektedir. Vergi/Ceza İhbarnamesi Res’en, ikmalen ve idarece yapılan tarhiyatlara konu vergiler; KDV, Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergisi, Stopaj Vergisi, Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergisi, ÖTV, MTV, BSMV, Damga Vergisi, Emlak Vergisi (Belediyelerce) vb., harçlar; tapu, yargı, kaynak suları harcı vb., cezalar; usulsüzlük, özel usulsüzlük, vergi ziyaı cezası olabilir. Anılan vergi ve cezaların doğuşu, mükellefi, kapsamı ve daha bir çok özelliği aynı adı taşıyan kanunlarda ve
Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir.