Matrah Artırımı ve Fatura Alımları İle İlgili Özel Esaslara Alınma Durumu ,
Soru:
Firmamıza Maliye den bir yazı geldi. Yazıda; 2013 de bir firmadan alım yaptığımızı bu alımın gerçekliğini ispat etmemizi veya faturalarını kayıtlardan çıkarmamızı ve KDV sini ödememizi aksi halde sahte fatura kullanma koduna (Özel esaslar sahte fatura kullanıcısı olarak) alınacağımız bildirilmektedir.
Firmamız 2013 dahil 2011 ile 2015 arası kdv ve kurum matrah artırmıştır. 2013 yılında alım yaptığımız firmanın ödemeleri bir kısmı nakit ti ve işlemin gerçekliğini ispat edemezsek matrah artırımı yaptığımız halde sahte fatura kullanma koduna alınmamız hukuken doğru mudur? 2013 yılı için matrah artırımımız bizi koruması gerekmez mi? Bu durum yasal mı ne yapmalıyız?
 Cevap:
6736 sayılı kanunun 5. Maddesine göre matrah arttırımı ile ilgili gelir ve kurumlar ve KDV yönünden matrah arttırımı yapmanız halinde söz konusu yıllar için özel esaslara alınmanız mümkün değildir. Ayrıca matrah artırımı nedeniyle tahakkuk eden vergileri de ödemeniz gerekir.
Özel esaslara alınma işlemi matrah arttırımından önce ise vergi dairesi sizi özel esaslardan genel esaslara geçirmesi zorunludur. Eğer özel esaslara alma işlemi matraha arttırımı işleminden sonraki dönemlerle ilgili ise yani 2011 ila 2015 yılları için daha sonra firmanız özel esaslara dahil edilemez.
Her iki halde de özel esaslara alınma işleminiz gerçekleşmiş ise idareye yazılı dilekçe ile başvurunuz ve genel esaslara dönüşümünüzü sağlayınız.

Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan -istekobi