Vergi Avantajı için Arabistandaki Şirkete Şahıs mı Şirket Olarak mı Ortak Olmalı ,
Soru:
Suudi Arabistan da faaliyette bulunan Arabistan ın “XYZ” firmasına ortak olmak istiyoruz. Arabistan daki XYZ firmasına bu firmanın Arabistan daki kazancının Türkiye deki vergisel sorumlulukları ile ilgili olarak; Türkiye deki bir limited şirket mi ortak olsa Türkiye de ki vergileri yönünden avantajlı olur yoksa Türkiye deki şahıs Ahmet mi ortak olsa vergisel avantajı olur? Eğer bir Türk şirketi Arabistan daki şirkete ortak olursa Arabistan daki kazançtan ötürü Türkiye de hangi vergileri öder? Eğer bir Türk Şahıs kişisi ortak olursa Arabistan daki kazançtan ötürü Türkiye de hangi vergileri öder? Vergi Avantajı için Arabistandaki Şirkete Şahıs mı Şirket Olarak mı Ortak Olmalı ?

 Cevap:
Suudi Arabistan da kurulu olan bir şirkete Türkiye den bir tüzel kişi veya gerçek kişi ortak olabilir. Bu arada Sudi Arabistan da geçerli ticaret kanunu ve vergi mevzuatının da araştırılması gerekmektedir.
Her ülke kendi coğrafi sınırları içerisinde ekonomik faaliyetleri vergilendirmek çabası içerisindedir. Mali avantajlar açısından her ülkenin kendisine özgü istisna ve indirimleri söz konusudur. Arabistan da kain bir Arap şirketine Türkiye den bit limited şirketin ortak olması mümkündür.
Bununla ilgili Türkiye de kurulu limited şirket mevcut kurumsal evraklarını Arabistan daki ortağı olacağı şirketin ticaret odasına sunması gerekir.
Sonuç olarak Suudi Arabistan daki şirkete gerçek kişi veya tüzel kişinin ortak olarak katılması açısından verilecek karar tamamiyle kişisel bir karar olup bu konuda ilgili ülke mevzuatının yerinde mukayeseli tetkikine bağlıdır.

 

Kaynak: Dr. Mustafa Alpaslan-istekobi