Vergi Yasalarında Mükellef veya Sorumlu Olarak Gösterilmeyenlerin Vergi Davası Açamayacağı , Yansıyan vergilerde verginin bu özelliğinden dolayı vergi yükü üzerinde kalan ve vergi yasalarında mükellef veya vergi sorumlusu oldukları belirtilmeyen gerçek ve tüzel kişilerin, düzeltme ve şikayet yolunu İzleyerek dava açmak yerine hukuka aykırı olarak ödedikleri para­ları adli yargı yerinde açacakları alacak davasına konu etmeleri gerekir.1 Vergi Yasalarında Mükellef veya Sorumlu Olarak Gösterilmeyenlerin Vergi Davası Açamayacağı Ortağına ödediği kar payından kestiği vergiyi ileride cezaya muhatap olmamak için ihtirazi kayıtla beyan eden vergi sorumlusu yapılan tahakkuka karşı dava açabilir.2
Kaynaklar:
1- Dn. VDDK.’nın, 06.02.1997 tarih ve E, 1996/356, K. 1997/121 sayılı Karan, (Danıştay Dergisi, Sayı: 94,1998, s.241).
2 –  Dn. 3. D.’nin 15.09.2005 tarih ve E. 2004/239 ve K. 2005/1905 sayılı Kararı