7099 Sayılı Yasa İle Yeni Şirket Kuruluşlarına Getirilen Düzenlemeler , Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunun şirketler hukuku ile ilgili bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.                                   

Şirket kuruluşların da radikal bir değişikliğe gidilerek ve 15 Marttan itibaren uygulaması başlanılacak olan düzenlemeler hk. açıklamalarımız aşağıda olduğu gibidir aşağıda olduğu gibidir:
Buna göre;
1-Tescil ve onay birimleri birbirlerinden ayrı olacak.
2-Mersis üzerinden şirket kuruluş başvurusu yapılacak,
3-Kuruluş sistemden incelenecek,
4– Eksiklik yok ise smmm veya şirket yetkilisi onay için randevu alacak.
5– Randevu tarihinde ve saatinde tüm ortaklar imzaya gelecek onaydan sonra tescil birimine müracaat edilecek.
6- Şirketin tutması gereken defterler sicil tarafından verilecek ve onaylanacak. (Dışarıdan defter alınmayacak ve notere gidilmeyecek.)( Daha sonra da defterlerin tümünün elektronik olması planlanıyor.) ( 7099 Sayılı yasa md. 22) Ertesi yıllar için defter tasdikleri yine notere tasdik ettirilecektir. Ara tasdiklerde notere tasdik ettirilecektir.
7-Banka bloke mektupları uygulaması kaldırılmıştır. (7099 sayılı yasa md. 25)
8– Anonim şirketler yönünde ise blokaj işlemleri devam etmektedir.
9- Vergi dairesi için yeni kurulan şirketler yönünden otomatik işe başlama bildirimleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
10-İlçelerdeki siciller merkezin şubesi oluyor.
11-Tescil için noterin verdiği imza beyanı sicil tarafından verilecek.
12- Kooperatif kuruluşları basitleştirilerek kooperatiflerle ilgili yönetim kuruluna atanacak kişilerin imza tescilleri ticaret sicil müdürlüğüne verilmiştir. (7099 sayılı yasa md. 7,8)
7099 sayılı  yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun bazı maddeleri 15/03/2018 tarihinde belediyelerle ile ilgili 17 md.  hükmü (6) ay sonra diğer maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.
Sonuç olarak Tüm Türkiye çapında 15 Martta bu uygulamaya geçilecektir.
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan- www.MuhasebeTR.com