Maliyede Yeni Bir AF Gündemde , Yeni reform paketi ile kamuda tek hesap sistemi etkin hale gelecek, Hazine rahatlayacak, faiz baskısı kırılacak. Maliye Bakanlığı’na matrah affını da içeren, vergi ödemelerinde kolaylık sağlanmasına yönelik baskıların da giderek arttığı ifade ediliyor.
Paketin en önemli unsurlarından birisini 23 Mart’ta TBMM’de kabul edilen ve 27 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren reform paketinde yer alan kamu tek hesabı sistemi oluşturacak. ‘Torba yasa’nın 54 ve 55. maddelerinde, yerel yönetimler dahil, İşsizlik Sigortası Fonu hariç kamu idarelerinin mali kaynaklarının Merkez Bankası ve kamu bankalarında toplanması ve harcamaların da yine bu hesaptan yapılması öngörülüyor.
Yapılandırması bozulana yeni hak
Piyasada yaşanan nakit sıkışıklığıyla birlikte vergi ödemelerindeki güçlüğün artmasına bağlı olarak Maliye Bakanlığı’na matrah affını da içeren, vergi ödemelerinde kolaylık sağlanmasına yönelik baskıların da giderek arttığı ifade ediliyor. Bu konuda yapılan son düzenleme ile yeniden yapılandırılan borçlarda, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksiti ödeyemeyenlerin yapılandırmayı bozacağı hükme bağlanmıştı. Kaynaklar, bu kapsamda çok sayıda mükellefin olduğunu belirterek, yapılandırması bozulan mükelleflere yeni bir hak sağlanmasının gündemde olduğunu kaydediyor.
Maliye Bakanlığı’nın vergiye uyumlu mükelleflerden, KDV borcu bulunanlar için de bu borçlara yönelik tecil süresini 6 aydan 60 aya çıkaracak bir çalışmayı sürdürdüğü dile getiriliyor. Bu uygulama ile birlikte bir yandan zor durumdaki mükelleflerin elinin rahatlatılması eş zamanlı olarak da vergi tahsilatının artırılması öngörülüyor.

Online Savunucu ile vergi problemlerinden kurtulan binlerce mükellef arasın katılın!

ONLİNE GÖRÜNTÜLÜ DANIŞMANLIK

Uygulamayı İndirin!

Google Play: https://goo.gl/qHo4fv 
App Store: https://goo.gl/vYTqCU
Site: https://www.onlinesavunucu.com/