Vergi Dairesinde İşe Başlama ve İşi Terkte Yeni Uygulama ,  Vergi dairelerinde işe başlama, işi terk ve diğer durumlarda yoklama işlemlerinin yapılması hakkında gelir idaresi başkanlığı 2018/3 sayılı genelge ile konuyu aydınlatıcı açıklamalarda bulunmuştur.
Buna göre ; yeni uygulama 28/02/2018 tarihinden itibaren aşağıda olduğu gibi gerçekleştirilecektir.
1- Gerçek kişilerin ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ticaret sicili müdürlüklerinden işe başlama ile ilgili bilgileri elektronik ortamda alınmayan tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan diğer kişilerin işe başlama bildiriminde bulunması halinde bildirimde yer alan vergi türü bilgilerinin sisteme girişi yapılarak mükellefiyet durumuna göre vergi türleri itibariyle, mükellefiyet tesisi işlemi yoklama sonucu beklenilmeksizin aynı gün içerisinde gerçekleştirilecektir.
Bu madde kapsamında mükellefiyet tesisi işlemi gerçekleştirilen işe başlama yoklamaları, mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibariyle talep edilerek en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
2- Yeni kurulan ticaret şirketlerinde ticaret sicil tarafından vergi dairelerine bildirilen şirketler hakkında elektronik ortamda kurum, kurum geçici, kdv türü bilgilerinin sisteme girişi yapılarak mükellefiyet tesis işlemi yoklama neticesi beklenilmeden aynı gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
3- Yapılan işe başlama yoklamaları sonucunda; mükellef iş adresinde yoksa (çevre araştırması yapılarak mükellefin yoklama anında adreste olmaması durumu hariç), adreste başkası varsa ya da adresteki iş yeri boş ise veya mükellefiyet tesisini gerektirmeyen bir durum tespit edilmişse mükellefiyet kaydı açılış tarihi itibariyle terkin edilecektir.
4- Vergi daireleri işlem yönergeleri gereğince gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan diğer kişilerin işi bırakma bildiriminde bulunması halinde yapılacak terk yoklamaları bu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
5- Vergi daireleri işlem yönergelerine istinaden 15 gün içinde sonuçlandırılması gereken diğer yoklamalar bu Genelgenin yayımı tarihi itibariyle en geç 1 ay içinde sonuçlandırılacaktır.
6- Ayrıca vergi daireleri tarafından ihtiyaç duyulması durumunda her zaman yoklama işlemleri yapılabilir.
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan- İŞTE KOBİ