Bilanço Esasına Tabi Mükellefin İşi Terk Etmesi Halinde Ertesi Yıl Yeniden İşe Başlaması ,  Tacirlerde, defter tutma yönünden 213 sayılı VUK kanununun 176. Maddesine göre sınıf tayini yapılabilmektedir. Yine aynı yasanın 178. Maddesi hükmüne göre 2. Sınıf tacirlerle ilgili konular yasada yer almıştır.
213 sayılı VUK kanununun 177. Maddesinde de tacirlerde sınıf değişikliği ile ilgili huşular düzenlenmiştir.
Bu durumda bilanço esasına göre defter tutan bir tacirin işini ve iş yerini 2016 yılında terk etmesi halinde müteakip 2017 yılında yeniden işe başlaması durumunda koşulların uygun olması halinde işletme hesabı esasına göre defter tutması mümkündür.(1)
Öte yandan 2017 takvim yılında yeniden işe başlama nedeniyle yıllık iş hacmi belirleninceye kadar 2. Sınıf tacir olarak işletme defteri üzerinden kazancın tespiti mümkündür. Bu arada işletme defteri tutan mükellefler açısından her ay Ba Bs formu verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
________________________
(1) Tüm Vergi Kanunları, Huz Akademi Yayıncılık, Haziran 2016.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -HURSES