Vergi İncelemesi Neden Yapılır?  Kimler Vergi İncelemesine Yetkilidir? , Vergi incelemesi; ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak için yapılır.
Vergi incelemesine yetkili kişiler; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlardır.