Maliye Bakanlığı, 2018 yılının ilk 3 ayına ait bütçe sonuçlarını açıkladı. Bütçe, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 20 milyar 423 milyon TL açık verdi. Geçen yıl ocak-mart döneminde bütçe 14 milyar 922 milyon TL açık vermişti.

Geçen yıl referandum nedeniyle; 2017 yılı sonunda bütçe 47 milyar TL açık vermişti. Aslında bütçe açığı 72 milyar TL olması gerekirken; 6736 sayılı ve 7020 Sayılı Yapılandırma Yasaları kapsamında tahsil edilen 25 milyar TL, rekor bütçe açığını 72 milyar TL’den 47 milyar TL’ye düşürmüştü.

Şimdi önümüzde 2 ay içinde yapılacak bir erken seçim var. Kurumlar Vergisi beyanname verme süresi bu ayın sonunda bitiyor.

MAYIS AYINDA VERGİ AFFI GELECEK

Vergi mükellefleri, geçmiş yıllara ait yapılandırdıkları vergi ve sigorta borçlarını yine ödeyemediler. Ticari hayatlarında yaşam savaşı verirken, vergi ve sigortaya ödeyecek para kalmadı.

Ülkemizde, bundan önceki tüm uygulamalar ve sihirli “seçim” sözcüğü dikkate alındığında; mayıs ayı içinde  Meclis tatile girmeden  matrah artırımı, stok ve kasa affı, ortaklar cari hesabı düzeltme imkanı, ihtilaflı vergi ve sigorta dosyaları ile ilgili 6736 sayılı yasa benzeri bir yasanın çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bundan önceki yapılandırmalarda Maliye en çok tahsilatı yukarıda saydığım düzenlemelerden faydalanılması nedeniyle gerçekleştirmişti. En başarısız olunan alan ise vadesi geçmiş borçların tahsili ile ilgili düzenlemelerdir. Bu alanda başarısız olunmasının nedeni, ekonomik kriz nedeniyle insanların işlerini kaybetmesidir. Kapanan iş yeri sayıları da, bu tespitimizi doğrular niteliktedir.

Geçmişe yönelik borçların yeniden yapılandırılması konusunda düzenleme yapılırken; vergi aslında ciddi indirimler içeren düzenlemeler getirilmezse, sonuç yine hüsran olacaktır. Hükümet seçim öncesi bu tür bir af düzenlemesi yaparsa, buradan iddia ediyorum en az 20 milyar TL’lik bir tahsilat gerçekleştirecektir. Bu da bütçe açığının aşağıya çekilmesi ve seçimin finansmanı açısından ellerinde büyük bir koz olacaktır.

Bizden söylemesi…

TAKSİ PLAKASI SAHİPLERİNE SELAM YOLA DEVAM

Ülkemizde son iki ayda özellikle,  Ticari taksi -Uber kavgası nedeniyle; gündemden düşmeyen taksi plakası sahiplerine, hükümetten çok önemli bir af düzenlemesi geldi. Taksi plakasının bugün itibarıyla 1.700.0000 TL’den satılabildiği bir ortamda taksi plakalarının alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde el değiştirmesi durumunda; Gelir Vergisi Kanunu’na göre, değer artış kazancı olarak vergi ödemeleri gerekmekteydi. Tıpkı, sahip olduğu evi 5 yıl içinde satan gayrimenkul sahiplerinin; değer artış kazancı elde etmiş olarak değerlendirilip, vergilendirildiği gibi.

Tam seçim öncesinde yapılan yasal düzenleme ile, taksi plakalarının el değiştirmesinde alınan Gelir Vergisi kaldırıldı. Bu tür vergilendirmede; taksi plakasını devredenler, elde ettikleri kâr üzerinden ortaya çıkan matraha göre %15‘ten başlayıp %35 ile sona eren Gelir Vergisi tarifesine göre vergi ödüyordu.

El değiştirmede vergi kaldırıldı

7104 sayılı Kanun’un 15’inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Değer Artış Kazançları” başlıklı mükerrer 80’inci maddesinde yapılan değişiklikle; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın Gelir Vergisi’nden istisna edilmiştir. Yani vergi kaldırılmıştır.

Ayrıca bundan sonra vergi alınmaktan vazgeçildiği gibi, geçmişe yönelik olarak bu Kanun’un 18 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 88 inci madde ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, yukarıdaki düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarına ilişkin olarak herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların ret ve iade edilmemesi düzenlemesi yapıldı.

Hükümet, bu kadar istisna tanıdıktan sonra hiç vergi almamış olmamak için; 7104 sayılı Kanun’un 21’inci maddesiyle, Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı tarifede yapılan düzenlemeye göre; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerden, alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınacağına ilişkin düzenleme yapmıştır.

Yukarıdaki düzenlemeler 06.04.2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Yani, bundan sonra taksi plakalarının el değiştirmesinde Gelir Vergisi alınmayacak, sadece noter harcı ile yetinilecek.

HÜKÜMET TAKSİ SAHİPLERİNE VERDİKÇE VERİYOR

Bilindiği üzere; taksi plakası sahipleri, Özel Tüketim Vergisi indirimi avantajlarıyla  araç satın alabiliyorlar  ve  basit usulde vergilendirildikleri için  geçici vergi, stopaj ve katma değer vergisi ödemiyorlar. Ayrıca basit usulde ticari kazanç elde edenlere tanınan 8.000-TL’lik istisnadan da yararlanabiliyorlar. Yukarıdaki tablo gösteriyor ki; ülkemizde yapılabilecek en önemli ve sorunsuz iş, taksi plakası sahibi olmaktır.

Kaynak:NEDİM TÜRKMEN-sozcu.com.tr