E-Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?
Kesinleşen ve ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden bu konuda mükellefin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanamaz.
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu bu borcuna karşılık   gün içinde ödeme yapabilir.
Hata veya yanılma var ise düzeltilmesini talep edebilir.
Bu durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e-haczi kaldırabilir.
Taksitlendirme yaptırabilir yalnız taksitlendirmede gayrimenkul ve araçlarınızda ki hacizler kalkmaz ancak banka hesabındakiler kalkar.
Ödeme emrinin tebliği üzerine amme borçlusu bu  ödeme emrine karşı  vergi  davası açabilir.
(6183 sayılı yasa md.58) Dava açma süresi cevabın size tebliğinden itibaren 30 gündür.