Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler İçin Matrah ve Vergi Arttırımı,
Özel Hesap Dönemi konusu 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 174.Maddesinde ele alınmıştır.
Vergi Usul Kanunu 174.Maddeye göre;
Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır.
           Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.
Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir.
Özel hesap dönemi daha çok zirai işletmecilik olan mükelleflerle dershane, özel okul gibi eğitim-öğretim hizmeti veren mükelleflere uygun olmaktadır.
7143 Sayılı, Vergi ve Diğer Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkında ki Yasa 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 5.maddesi matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri içermektedir. Buna göre matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler 31 Ağustos 2018 tarihine kadar gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden 2013,2014,2015,2016 ve 2017 yıllarına artırımda bulunabilecekler.2013 ila 2017 yılları için matrah artırımında bulunanlar vergi incelemesine tabi tutulmayacaktır.
213 sayılı Kanun’un 174.maddesi çerçevesinde, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler ilgili özel hesap dönemlerinden kapandığı yıl itibarıyla matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilecekler.
Örnek olarak ;
1 Eylül – 31 Ağustos özel dönemini kullanan Özel Okul İşletmeciliği faaliyeti ile uğraşan Kurumlar Vergisi Mükellefi;
01.09.2012-31.08.2013 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2013 takvim yılı için,
01.09.2013-31.08.2014 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2014 takvim yılı için,
01.09.2014-31.08.2015 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2015 takvim yılı için,
01.09.2015-31.08.2016 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2016 takvim yılı için,
01.09.2016-31.08.2017 özel hesap dönemine ilişkin olarak 2017 takvim yılı için
Belirlenen matrah artırım oranlarını veya asgari matrah tutarlarını dikkate almak suretiyle matrah artırımı hükümlerinden yararlanabilecektir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.