Vergide Yeni Tartışma Konuları Geliyor, af sonrası karşı karşıya kalınabilecek bazı olası eleştiri konularının ilk etapta başlıklarını paylaşayım istedim. Sonrasında detaylar üzerinde dururuz.
1. “Gerçek lehdar” tartışması
Türkiye’deki şirketin yurt dışında kurulu şirkete yaptığı faiz, gayri maddi hak bedeli, serbest meslek, kar payı gibi ödemeleri irdeleniyor.
Bilindiği üzere çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları (ÇVÖA) bu kabil ödemelerden yapılacak stopaj miktarını azaltabiliyor veya sıfırlayabiliyor.
İnceleme sırasında, sorulan sorular ve istenen belgelerden hareketle Türkiye’den ödeme yapan şirketin mahiyeti anlaşılmaya çalışılıyor. Ödeme yapılan şirketin, adeta, en azından bu konuda aracı şirket, tabela şirket, hayalet şirket, temsilci, kanal şirket… gibi hareket ettiği, aldığı tutarları olduğu gibi herhangi bir tasarruf yetkisi olmaksızın aktardığı sonucuna varılırsa, yapılacak stopajın aradaki şirkete göre değil, nihayetinde bu geliri elde eden şirketin bulunduğu ülke ile Türkiye arasında ÇVÖA olup olmadığına bakılarak sonuca varılmaya çalışılmaktadır.
Bu konuyu tarihsel gelişimi, uluslararası literatür ve tartışmaları da göz önüne alarak irdelemeye devam edeceğiz.
ÇVÖA temelli bu vb. birçok konu yeni dönemde çok tartışma yaratmaya aday gibi görünmektedir.
2.“Bölünme” konusunda yapılan tarhiyatlar
Bölünme işleminin zorunlu bir sonucu olarak bölen ve bölünen şirkette bir dizi muhasebe kaydı sermaye artırım ve azaltımı yapılmaktadır.
Şu an seri halde yapılan eleştirilerle, bölünen/bölen şirketin sermayelerinin alt kırılımlarında, vergisiz fonlardan gelen sermaye kısımlarının ayrıca gösterilmiyor olduğu, bu nedenle de işletmeden çekilmiş sayılacağı vb. gerekçelerle tarhiyatlar yapılmaktadır.
Oysa bu konuda hem muktezalar verilmiş hem de Gelir İdaresince tebliğ taslağı hazırlanmış ve Gelir İdaresi sitesinde paylaşılmış, sonra kaldırılmıştı.
Şu an tüm bu gelişmeler göz ardı edilerek eleştiriler yapılmaktadır.
3.Hediye puan uygulamaları
Şu an hediye puan uygulaması yapılmayan bir alan, sektör yok gibi. Uçak biletlerinden, market alışverişlerine, sinema biletlerine kadar her yerde “sadakat kartı” uygulamaları ile müşterilere menfaat sağlanmaktadır.
İncelemelerde toplanan puanlar üzerinden şirketlerin yaptığı indirim tutarının da KDV’ye tabi tutulması gerektiğinden hareketle tarhiyatlar yapılmaktadır.
Tamamen hatalı olan bu yaklaşımın daha fazla sorun haline gelmeden acilen bir tebliğ ile düzenlenmesinde yarar bulunmaktadır.
 
Kaynak:Zeki Gündüz-Dünya Gazetesi